این وبلاگ متعلق به سيزيف می باشد

/ 2 نظر / 16 بازدید
من

سلام . عوض شد اينجا؟؟ اما هميشه تو همونی تغيير هم... خوبی و بهتری از خود خودت .کمی .بيشتر باش . بيشتر بنويس . چرا از تو فاصله ميگيری؟ به خودت نزديک شو و بيشتر باش برای خودت و کسايی که به تو و با تو هستند.....

سعيد

سلام با اين اسم عوض کردنا عوض نمی شی يا علی