کويرآباد حضور

این جهانی که همش مضحکه و تکراره×××تکه تکه شدن دل چه تماشا داره

بازگشت

بازگشت   ادعونی استجب لکم بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را ***** درود دوستان بازگشته ام با رد زخم های تازه ام در اینجا کویرآباد حضورم
/ 1 نظر / 28 بازدید
شهریور 89
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست